LENTELESSEN 2019 

De inschrijvginsmomenten zijn voorbij, u wordt kortelings op de hoogte gehouden van de planningen !

Indien vragen graag verantwoordelijke per afdeling contacteren aub

JEUGD : Q-Ten - Marc Vanpol - 0475-654300 – lessenjeugd@smashkermt.be

MULTIMOVE Katrin Linters - 0477-756013 – multimove@smashkermt.be

START TO TENNIS : Ann Jackers - 0478-347224 – starttotennis@smashkermt.be

VOLWASSENEN : Thomas Grauls – 0498-229749 - lessenvolwassenen@smashkermt.be

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen. 

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen.
Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.  

 

 

 

Multimove 2019 

Multimove voor WIT en ouder

Multimove voor kinderen biedt 4- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in 12 bewegings- vaardigheden (springen, slingeren, werpen, trappen, ...) wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.